top of page
SWISSCOIN CLASSIC
SICC-800x600EM.png
SICC-2-200x200.png
SICC-1-200x200.png

SWISSCOIN CLASSIC là viết tắt của một loại tiền điện tử miễn phí, phi tập trung và độc lập với kích thước blockchain là 5 tỷ SWISSCOIN CLASSIC.

 

SWISSCOIN CLASSIC, dựa trên một blockchain phi tập trung. Các ý tưởng sáng tạo và giao dịch tự do trên các trao đổi STEX.com, FOLGORY.com, BITSTORAGE.finance làm cho SWISSCOIN CLASSIC trở thành một mẹo trong cuộc.

 

Với 100 € CRYPTOCARD với SWISSCOIN CLASSIC, 10% được gửi vào kim loại quý (20% vào năm 2021, 30% vào năm 2022). Ngoài ra, người mua nhận được 10.000 COIN SWISSCOIN.

 

Các COINS SWISSCOIN CLASSIC được mong muốn trong sẵn ẩn Wallets https://swisscoin-classic.com/SICC-Windows-Wallet.exe đặt hoặc quản lý miễn phí.

SICC-EM-2DE.png
SICC-SWISS.png
bottom of page